• Permohonan jawatan hanya boleh dibuat jika ada iklan jawatan.
  • Iklan jawatan boleh disemak melalui Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu.
  • Permohonan jawatan hanya diterima sebelum tarikh tutup iklan jawatan tersebut.
  • Hanya borang yang lengkap sahaja diterima untuk diproses.
  • Pemohon yang berjaya proses tapisan akan dipanggil temuduga melalui surat. Pastikan alamat adalah betul.
  • Pemohon juga boleh menyemak senarai calon yang berjaya untuk dipanggil temuduga di Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu.
  • Sila rujuk Cara Mengisi Borang SPNT untuk memohon jawatan dan mengisi maklumat pemohon.