Rayuan yang diterima ialah berhubung dengan tawaran gaji kepada Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Rayuan dibahagikan kepada tiga(3) peringkat seperti berikut:-

 

a) Anggota pertama kali dilantik yang merayu untuk mendapatkan tawaran gaji permulaan yang lebih tinggi.
b) Bekas anggota tentera yang pertama kali dilantik kepada suatu jawatan dalam bidang awam.
C) Anggota sedang berkhidmat apabila dilantik kepada suatu jawatan lain, di mana gaji permulaan yang ditawarkan adalah lebih rendah daripada apa yang mereka terima semasa dalam jawatan lama.

 

Semasa mengemukakan permohonan, jabatan hendaklah mengemukan dokuman berikut:-

 

a) Surat permohonan dari anggota
b) Kenyataan Perkhidmatan
c) Buku Rekod Perkhidmatan Tentera (Bagi bekas anggota tentera)