Bagi mengatasi masalah mendapatkan calon-calon yang sesuai bagi jawatan-jawatan tertentu, Suruhanjaya memberikan persetujuan dalam meluluskan perlantikan berkenaan secara kontrak.