Anggota yang tidak berjaya disahkan dalam perkhidmatan disyaratkan memohon perlanjutan tempoh percubaan.

 

Anggota yang telah diberi peluang untuk mengambil peperiksaan yang disyaratkan dan masih terkandas, diluluskan perlanjutan tempoh percubaan dengan denda penangguhan pergerakan gaji.

 

Anggota yang tidak mendapat peluang untuk mengambil peperiksaan yang disyaratkan, diluluskan perlanjutan tempoh percubaan dengan tidak dikenakan denda. Semasa memohon perlanjutan tempoh percubaan, jabatan hendaklah mengemukakan dokumen berikut:

 

a) Surat Permohonan dari anggota

b) Kenyaataan Perkhidmatan

c) Borang iringan Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Bil 4/1969