Kumpulan:Pelaksana
Kem/Jab: Pentadbiran Kerajaan Negeri Terengganu

Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM    GAJI MAKSIMUM     KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,494.00        RM5,674.00            RM145.00

Syarat Lantikan:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a. warganegara Malaysia;
b. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
c. i. Sijil Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi latihan tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,494.00); atau

ii. diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred G29: RM1,847.86).

Syarat Bahasa Melayu<