Anggota yang pertama kali dilantik diisyaratkan menjalani tempoh percubaan selama tiga(3) tahun.Mereka layak disahkan dalam perkhidmatan apabila:-

 

a) Memenuhi tempoh percubaan
b) Lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan (Jika Berkenaan)
c) Hadir dengan jaya kursus Induksi
d) Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perjawatan

 

Anggota yang dilantik secara KPSL (Kenaikan Pangkat Secara Lantikan) layak disahkan dalam perjawatan apabila:-

 
a) Hadir dengan jaya Kursus Induksi
b) Berkhidmat lebih dari satu tahun dalam jawatan KPSL