Semua perlantikan ditawarkan taraf jawatan tetap. Sebelum disahkan dalam perkhidmatan, anggota diberi pilihan samada terus memilih jawatan tetap dan mencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau memilih taraf jawatan berpencen dan berhenti mencarum kepada KWSP. Anggota layak diberi taraf berpencen apabila:

 

a) Berkhidmat tidak kurang dari 3 (Tiga) tahun.
b) Memilih opsyen Skim Pencen mengikut Peraturan 6A Pindaan Akta Pencen 1980.
c) Diperakui oleh Ketua Jabatan.