Kumpulan Pengurusan dan Profesional

Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai ijazah, sarjana atau PHD. Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan :- [ Seterusnya ]

Kumpulan Pelaksana

Memaparkan senarai jawatan yang boleh dipohon oleh calon yang mempunyai diploma, STP, STPM, STAM, HSC, Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, SPM/SVM/SKM/Sijil dan PMR/PT3 . Di sini juga disertakan maklumat terperinci mengenai tugas, kelayakan dan gaji permulaan untuk setiap jawatan :- [ Seterusnya ]