AHLI SURUHANJAYA

 

BAHAGIAN PENTADBIRAN & PERKHIDMATAN

 

 • Menguruskan perkhidmatan sokongan yang melibatkan pentadbiran kepada bahagian-bahagian lain.
 • Mengemaskinikan buku rekod anggota dan kakitangan SPN.TR.
 • Menguruskan berkenaan penyediaan draf Persidangan Khas - Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan Tatatertib.
 • Menguruskan berkenaan pengesahan jawatan dan pemberian taraf berpencen, perlanjutan tempoh percubaan, perlantikan dan penyambungan perkhidmatan kontrak, pertukaran perkhidmatan dan sebagainya.
 • Menyediakan draf dan minit persidangan SPN.TR.
 • Mengawalselia pelbagai urusan pejabat / jabatan.
 • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

 

BAHAGIAN PENGAMBILAN

 

 • Menguruskan pengisian kekosongan jawatan ke dalam Perkhidmatan Awam Negeri.
 • Pakej Temuduga - penyediaan dokumen, jadual temuduga, surat dan sebagainya.
 • Urusetia temuduga - penyediaan tempat, semakan dokumen & kehadiran, dan sebagainya.
 • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

 

BAHAGIAN KEWANGAN

 

 • Menguruskan perkhidmatan sokongan yang melibatkan kewangan kepada bahagian-bahagian lain.
 • Menentukan halatuju dan dasar-dasar pengurusan (pentadbiran dan kewangan) seperti belanjawan dan sebagainya.
 • Menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kewangan.
 • Menguruskan hal-hal kewangan anggota dan kakitangan jabatan.
 • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

 

BAHAGIAN KOMPUTER

 

 • Membekalkan maklumat kepada bahagian-bahagian lain.
 • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.