Senarai Jawatan

 1. Pegawai Syariah Gred LS41
 2. Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41
 3. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA29
 4. Penolong Pegawai Tanah Gred NT29
 5. Penolong Pegawai Veterinar Gred G29
 6. Penolong Pemelihara Hutan Gred G29
 7. Pembantu Tadbir Kewangan Gred W19
 8. Juruteknik Komputer Gred FT19
 9. Pembantu Perikanan Gred G19
 10. Pegawas Hutan Gred G19
 11. Pembantu Kemahiran Gred H19
 12. Pembantu Operasi Gred N11
 13. Penghantar Notis Gred N11