OBJEKTIF

Objektif Suruhanjaya ialah melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diperuntukkan di bawah Perkara 56 (9) Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu (Bab Yang Pertama) (Pindaan) Tahun 1959 dengan memberi perkhidmatan yang cekap, adil dan saksama bagi memenuhi keperluan penjawatan dalam Perkhidmatan Awam Negeri.

WAWASAN

Menjadi sebuah agensi awam yang unggul berteraskan teknologi terkini dalam pentadbiran bagi memenuhi citarasa pelanggan.

MISI

Menerapkan kecemerlangan dan ketelusan ke arah mencapai hasrat bagi membantu kerajaan negeri dalam mewujudkan satu perkhidmatan awam yang bermutu tinggi.

MOTTO

Mudah, Cepat Dan Adil