Pemohonan jawatan dalam talian

Bermula tahun 2009, permohonan jawatan dijalankan secara dalam talian tanpa melibatkan borang permohonan. Borang permohonan secara manual tidak digunakan lagi.

Suruhanjaya telah menggunakan sistem permohonan online bagi pengisian jawatan ke Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu. Pemohon boleh mengisi permohonan jawatan jika ada kekosongan jawatan sahaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *