Peringatan

Pemohon mestilah sentiasa melayari portal Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu untuk mengetahui iklan terkini yang diiklankan. Ini kerana pemohon perlu mengisi jawatan yang diminta berdasarkan iklan yang dikeluarkan.

 

Jika pemohon tidak mengisi jawatan semasa iklan dikeluarkan, Urusetia tidak bertanggungjawab jika pemohon tidak layak untuk dipanggil temuduga meskipun pemohon mempunyai kelayakan terhadap jawatan yang diiklankan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *