Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Terengganu yang berkelayakan sahaja bagi memenuhi jawatan berikut:-

 1. MAKLUMAT JAWATAN :

 
 Jawatan :  PELUKIS PELAN (SENI BINA)/ PENOLONG PEGAWAI SENI BINA
 Kod Gaji :  JA19
 Kod Skim :  3DJ03
 Jabatan :  
 Klasifikasi :  Perkhidmatan Kejuruteraan
 Kumpulan Perkhidmatan :  Skim Perkhidmatan Bersepadu

 Deskripsi Tugas :
 Taraf Jawatan :

 2. JADUAL GAJI :

 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan