Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Terengganu yang berkelayakan sahaja bagi memenuhi jawatan berikut:-

 1. MAKLUMAT JAWATAN :

 
 Jawatan :  
 Kod Gaji :  
 Kod Skim :  
 Jabatan :  
 Klasifikasi :  
 Kumpulan Perkhidmatan :  

 Deskripsi Tugas :
 Taraf Jawatan :

 2. JADUAL GAJI :

 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan