Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Terengganu yang berkelayakan sahaja bagi memenuhi jawatan berikut:-

 1. MAKLUMAT JAWATAN :

 
 Jawatan :  PEMBANTU SYARIAH
 Kod Gaji :  LS17
 Kod Skim :  3LL03
 Jabatan :  Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Dan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu
 Klasifikasi :  Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman
 Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana

 Deskripsi Tugas : Bertanggungjawab menguruskan pendaftaran kes rayuan mal Mahkamah Tinggi Syariah, kes rayuan jenayah syariah, menguruskan saman dan sapina, membantu menyediakan dokumen berhubung kes mal dan jenayah, urusan pentadbiran, menyelenggara jadual perbicaraan hakim dan menghubungi pihak terlibat termasuk Peguam Syarie dan saksi-saksi.

 Taraf Jawatan : Tetap

 2. JADUAL GAJI :

 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan
RM931.00 RM3379.00 95.00

 3. SYARAT LANTIKAN :

 
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 
(b) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan lulus dalam subjek Bahasa Arab (Komunikasi atau Tinggi) dan kepujian dalam subjek Al-Quran dan Sunnah atau Syariah Islamiah;
 

 4. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:

 
Calon bagi lantikan hendaklah lulus dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yan diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.