Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Terengganu yang berkelayakan sahaja bagi memenuhi jawatan berikut:-

 1. MAKLUMAT JAWATAN :

 
 Jawatan :  PEMBANTU KEMAHIRAN
 Kod Gaji :  H19
 Kod Skim :  3LH05
 Jabatan :  
 Klasifikasi :  Perkhidmatan Kemahiran
 Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana

 Deskripsi Tugas :
 Taraf Jawatan :

 2. JADUAL GAJI :

 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan