Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Terengganu yang berkelayakan sahaja bagi memenuhi jawatan berikut:-

 1. MAKLUMAT JAWATAN :

 
 Jawatan :  PEMBANTU PENYELIDIK
 Kod Gaji :  Q19
 Kod Skim :  3LQ02
 Jabatan :  
 Klasifikasi :  Perkhidmatan Penyelidikan Dan Pembangunan
 Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana

 Deskripsi Tugas :
 Taraf Jawatan :

 2. JADUAL GAJI :

 
Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan Gaji Tahunan

 4. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:

 
Calon bagi lantikan hendaklah lulus dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.